Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian tiếp nhận dự án đầu tư vào trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xây dựng và ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong thời hạn 48 giờ) đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 14/5/2024.
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế gồm 3 chương, 10 điều quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế áp dụng đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có các KCN tập trung, các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Một số điểm mới và điểm thay đổi, bổ sung tại Bộ luật Lao động năm 2019.
Với 17 chương, 220 điều, ngày 20/11/2019 Bộ luật Lao động năm 2019 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012. Dưới đây là một số điểm mới và điểm thay đổi của Bộ luật Lao động năm 2019 so với Bộ luật Lao động năm 2012.
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 30/11/2020, Bộ Y tế ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch đã đạt được, tạo cơ sở thúc đẩy việc phục hồi và phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công điện số 3201/CĐ-CTUBND ngày 03/12/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Quy định mới về Phòng cháy và chữa cháy.
Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Trong đó Nghị định quy định cụ thể điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình và phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó Nghị định đã quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy kèm theo biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện. Trong đó: bổ sung thủ tục cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; đơn giản hóa và cắt giảm một số thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy như: Giảm số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm định, cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy…; bỏ quy định về thời gian kinh nghiệm tham gia các hoạt động tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; bỏ danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng). Nghị định bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (nhà tập thể, nhà trọ, trường tiểu học, trung học cơ sở), nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình; hầm đường bộ, hầm đường sắt có chiều dài từ 500m trở lên…).
Chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Theo đó, đối tượng cho vay của Quỹ là các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay cố định hoặc có thể giảm trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay vốn ngắn hạn là 2,16%/năm; trung hạn và dài hạn là 4,0%/năm. Chương trình hỗ trợ, cụ thể chi tiết như sau:
Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19.
Trong những tháng đầu năm 2021, đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 diễn biến phức tạp tạo áp lực lớn đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Đặc biệt, đợt dịch này đã xâm nhập vào “thành trì” rất quan trọng là các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động (khoảng 4 triệu người), có các doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách. Nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, Chính phủ đã có Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.
Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. Theo đó, Nghị định quy định về hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt. Cụ thể, hình thức xử phạt chính gồm: Cảnh cáo; phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 3 tháng đến 24 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người làm việc theo hợp đồng lao động.
Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh như sau:
Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP có 4 Chương và 78 Điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Quy định về thực hiện chế độ giám sát dự án áp dụng đối với các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án sử dụng các nguồn vốn khác.
Theo quy định tại Nghị đinh số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư thì Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án sử dụng các nguồn vốn khác (không bao gồm các dự án đầu tư công, dự án APP, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư ra nước ngoài) có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra đầu tư (giám sát đầu tư) đối với dự án đầu tư, bao gồm:
Thông tin hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF).
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).
Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng đăng ký, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 26/5/2021, sáng ngày 12/10/2022 tại trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ban Quản lý các KCNtổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng đăng ký, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngtrong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ 2 năm 2022.
Thực hiện các Kế hoạch của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:số 287/KH-BQL ngày 18/03/2022 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022,ngày 11/11/2022,Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ 2 năm 2022.
Quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong việc thu thập, sử dụng, chia sẻ…thông tin cá nhân của người lao động.
Ngày 17 tháng 4 năm 2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điểm nổi bật của Nghị định này là đã đưa ra một khái niệm toàn diện về dữ liệu cá nhân bao gồm ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh được nhận diện trong môi trường vật chất truyền thống và cả môi trường điện tử. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.