THÔNG BÁO số 15/TB-BCĐHMKCN ngày 02/7/2024 Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại tại Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam như sau: