Công văn số 175/BQL-TN&MT ngày 13/3/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.
Đoàn công tác Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường khảo sát công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
Ngày 02/8/2013, Đoàn công tác của Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường do TS. Đặng Văn Lợi, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát đánh giá về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các KCN năm 2013. Tiếp và làm việc với đoàn, tại Trụ sở Ban Quản lý các KCN, có đại diện Ban Quản lý các KCN và đại diện một số Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó truởng Ban Quản lý các KCN, Ông Lê Đức Lành - Chi cục trưởng Chi cục BVMT, Sở Tài nguyên và môi trường, Ông Lê Gia Mạnh - Trưởng phòng kỹ thuật An toàn môi trường - Sở Công trương và cùng một số cán bộ, chuyên viên.
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
Sự hình thành và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã tạo động lực cho không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy sự hình thành các đô thị mới, các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ…Việc phát triển KCN trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã tránh được sự phát triển tự phát, phân tán, tiết kiệm được đất và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp gây ra, mặc dù số lượng các dự án đầu tư trong các KCN ngày càng tăng lên. Cùng với quá trình phát triển nhanh của các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã từng bước kiện toàn bộ máy, chức năng nhiệm vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các KCN trong phạm vi được giao quản lý.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp
Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015 và Kế hoạch số 194/KH-BQL ngày 04/5/2015 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015, ngày 28/8/2015, tại Hội trường huyện ủy huyện Mỹ Hào, Ban quản lý các KCN tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp năm 2015.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2016, chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trong KCN
Ngày 11/8/2016, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp năm 2016 với chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trong KCN
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2016, chuyên đề Thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 13/10/2016, tiếp nối thành công của Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trong KCN" được tổ chức vào tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp năm 2016 với chuyên đề "Thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật
Tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi trường định kỳ của các doanh nghiệp trong KCN.
Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó quy định trong quá trình hoạt động của dự án, các Doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc, giám sát, phân tích môi trường định kỳ với tần suất, vị trí và các thông số quan trắc, giám sát, phân tích theo đúng các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận/đăng ký và thực hiện báo cáo kết quả về cơ quan quản lý nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Công tác thanh tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Trong năm 2016, các cơ quan chức năng đã tiến hành 09 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 28 doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Về cơ bản các doanh nghiệp đã chấp hành tương đối tốt công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước theo quy định của pháp luật và theo các nội dung đã cam kết. Bên cạnh đó, có 05 doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm, còn có hành vi vi phạm và đã bị các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt là: 1.263.600.000 đồng, cụ thể:
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN lần 2 năm 2018, chuyên đề "Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động của các d
Tiếp nối thành công của Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường lần 1 năm 2018 với chuyên đề "Quy định về bảo vệ môi trường đối với các dự án hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh" được tổ chức vào đợt tháng 6 năm 2018, ngày 14/11/2018, Ban Quản lý các KCN đã tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường lần 2 năm 2018 với chuyên đề "Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh".
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần 1 năm 2019 với chuyên đề “Các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nư
Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-BQL ngày 28/02/2019 về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2019, ngày 24/5/2019, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường lần 1 năm 2019 với chuyên đề “Quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh”.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp lần 2 năm 2019.
Ngày 22/10/2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường với chuyên đề "Hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và của tỉnh Hưng Yên về môi trường" và tuyền truyền về phong trào "Chống rác thải nhựa" cho các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Đây là Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường thứ 2 được tổ chức trong năm 2019.
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2020.
Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BQL ngày 20/02/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 10/7/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2020 với chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐCP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường”.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và cải cách hành chính trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022.
Thực hiện các Kế hoạch của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:số 287/KH-BQL ngày 18/03/2022 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 và số 92/KH-BQL ngày 19/01/2022 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025,ngày 15/6/2022,Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngvà cải cách hành chínhtrong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ 2 năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BQL ngày 01/02/2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ngày 22/11/2023,Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ 2 năm 2023.
Đoàn công tác Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường khảo sát công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
Ngày 02/8/2013, Đoàn công tác của Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường do TS. Đặng Văn Lợi, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát đánh giá về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các KCN năm 2013. Tiếp và làm việc với đoàn, tại Trụ sở Ban Quản lý các KCN, có đại diện Ban Quản lý các KCN và đại diện một số Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó truởng Ban Quản lý các KCN, Ông Lê Đức Lành - Chi cục trưởng Chi cục BVMT, Sở Tài nguyên và môi trường, Ông Lê Gia Mạnh - Trưởng phòng kỹ thuật An toàn môi trường - Sở Công trương và cùng một số cán bộ, chuyên viên.