THÔNG BÁO số 14/TB - BCĐHMKCN ngày 03/6/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện khu công nghiệp việc hoãn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên ngày 6/6/2024

Tại Thông báo số 13/TB - BCĐHMKCN ngày 27/5/2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên dự kiến tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên (Công ty) từ 7h45 đến 11h00 ngày 6/6/2024 (thứ 5).