Hơn 20 nghìn lao động làm việc tại các KCN
Năm 2009, các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm 15 dự án mới đi vào hoạt động, đưa tổng số các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN lên 114 dự án, chiếm 79% số dự án đầu tư tại các KCN. Các dự án đi vào hoạt động đã sử dụng trên 20.000 lao động, trong đó KCN Phố Nối A thu hút khoảng 15.000 lao động, KCN dệt may Phố Nối tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và KCN Minh Đức thu hút hơn 2.500 công nhân. Doanh thu năm 2009 từ các KCN ước đạt 140 triệu USD và 9.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 3 triệu USD và 200 tỷ đồng.
Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam cần tuyển lao động nữ.
Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Canon, địa chỉ: Đường 206, Khu B, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất cụm cấp giấy của máy in. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển mới, từ tháng 11/2011 Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam tiếp tục tuyển nhiều lao động làm việc tại KCN Phố Nối A, với các điều kiện tuyển dụng cụ thể như sau: