Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo về số lượng chỉ tiêu, cơ cấu công chức làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2011.

 Thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 02/5/2012 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên  về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo cụ thể  cơ cấu, nhu cầu, chỉ tiêu cần tuyển công chức làm việc tại Ban năm 2011, như sau:

                 I. Chỉ tiêu, số lượng, vị trí việc làm cần tuyển:

1. Chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng là 09 người, trong đó: Ngạch chuyên viên: 09 người; Ngạch cán sự: 0 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

 

 

TT

Đơn vị làm việc

Vị trí việc làm

Số lượng

Ngạch công chức

Mã số ngạch

Trình độ đào tạo

Ngành, Lĩnh vực dự thi

1

Văn phòng Ban

Chuyên viên quản trị công nghệ thông tin

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về công nghệ thông tin; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên

Tin học, Quản trị mạng

Chuyên viên tổng hợp, báo cáo thống kê

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo luật hoặc hành chính; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Nội vụ, văn phòng, cải cách hành chính, công tác thanh niên

2

Phòng Quản lý Đầu tư

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực đầu tư

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo quản trị kinh doanh hoặc kinh tế, loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Kế hoạch và đầu tư

3

Phòng Quản lý Quy hoạch - Môi trường

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực quy hoạch, xây dựng

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo xây dựng, giao thông; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Xây dựng

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực quy hoạch, xây dựng

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo giao thông, thủy lợi; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Xây dựng

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực bảo vệ môi trường

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại trở lên, chuyên ngành đào tạo môi trường, hóa học; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Quản lý  môi trường và khí tượng thủy văn

Chuyên viên theo dõi lĩnh vực bảo vệ môi trường

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại trở lên, chuyên ngành đào tạo môi trường, công nghệ sinh học; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Quản lý  môi trường và khí tượng thủy văn

4

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Chuyên viên theo dõi, tổng hợp báo cáo

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo kinh tế hoặc hành chính; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Kế hoạch và đầu tư

5

Phòng Quản lý Lao động

Chuyên viên theo dõi, tổng hợp báo cáo

1

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc Luật; loại hình đào tạo chính quy; chứng chỉ anh văn từ B trở lên, tin học văn phòng

Kế hoạch và đầu tư

II. Thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển

1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển: Từ ngày 07/5/2012 đến hết ngày 06/6/2012 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển: Tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh. Địa chỉ: Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên. Điện thoại: 03213 942 862

3. Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển công chức: Trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, số 6 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên hoặc tại Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh. Thời gian phát hành: Từ ngày 04/5/2012 đến hết ngày 05/6/2012.

III. Tài liệu ôn tập

1. Tài liệu ôn tập gồm: Môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ điều kiện (tiếng Anh), môn Tin học văn phòng và môn Nghiệp vụ chuyên ngành các ngành, lĩnh vực chuyên môn.

2. Địa điểm đăng ký mua và nộp tiền: Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi tuyển: Theo Kế hoạch của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh để được giải đáp. Điện thoại 03213 942 862./.