THÔNG BÁO số 13/TB-BCĐHMKCN ngày 27/5/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên như sau: