Chính sách ưu đãi thuế thu nhập khi đầu tư vào khu công nghiệp

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam –Chi nhánh Hà Nội: (Địa chỉ: Đường B2, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, được thành lập từ năm 2004 tại KCN Amata, tỉnh Đồng Nai. Tháng 8/2010, Chúng tôi đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam –Chi nhánh Hà Nội, thực hiện dự án “Thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam”, với mục tiêu của dự án là sản xuất các loại bệ, khung, giá đỡ bằng kim loại, lắp ráp máy móc thiết bị và linh kiện, phụ tùng của máy móc thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp... tại KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, Chúng tôi có được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án “Thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam” tại KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên không?

Trả lời:
Theo quy định tại điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao theo quy định của pháp luật, lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản xuất sản phẩm phần mềm, hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối chiếu với các quy định trên, dự án “Thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam”tại KCN Phố Nối A của Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam không gắn với thành lập doanh nghiệp mới, không thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư nên không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.