Hỏi Thủ tục thay đổi Mục tiêu của dự án

Câu hỏi: Chúng tôi Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc. Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án tại KCN Yên Mỹ 2. Trong mục Mục tiêu của dự án đã được cấp: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước giải khát có gas. Nhưng nay do nhu cầu sản xuất cũng như phù hợp với ngành nghề sản xuất, chúng tôi điều chỉnh lại Mục tiêu của dự án: Sản xuất nước giải khát các loại nước uống tinh khiết.

Trả lời: Liên quan đến nội dung hỏi của Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc, Phòng Quản lý Đầu tư Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Theo phương án đề xuất của Công ty, nội dung điều chỉnh thuộc trường hợp điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư đã được chứng nhận. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trường hợp điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu);

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

2. Thành phần hồ sơ và biểu mẫu hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, đề nghị Công ty tra cứu trên Công thông tin điện tưr của Ban theo địa chỉ: http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/ vào mục thủ tục hành chính.

3. Trường hợp khi điều chỉnh dự án làm thay đổi  quy mô công suất, tổng vốn đầu tư, diện tích sử dụng, tiến độ thực hiện của từng giai đoạn của dự án, thì đăng ký điều chỉnh lại các nội dung nêu trên, đảm bảo phù hợp với thực tế và kế hoạch thực hiện.

Phòng Quản lý Đầu tư Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn một số nội nếu trên, để Công ty nghiên cứu thực hiện.