Hướng dẫn thủ tục đầu tư vào KCN tại Hưng Yên

Công ty TNHH nội thất Hưng Thủy có địa chỉ trụ sở chính: 136 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Thủy, chức vụ: Giám đốc, hỏi: Chúng tôi muốn thuê đất tại Hưng Yên để thực hiện dự án “Sản xuất đồ nội thất sofa gia đình, văn phòng”, với mục tiêu hoạt động: sản xuất đồ nội thất sofa gia đình, văn phòng, chăn, ga, gối, đệm chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu, cần thực hiện những thủ tục gì và ở đâu?

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 03 KCN, gồm: KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối và KCN Thăng Long II đã thành lập và đang hoạt động. Các KCN này đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Căn cứ quy hoạch ngành nghề các KCN đã được phê duyệt, với mục tiêu dự kiến đầu tư thực hiện dự án “Sản xuất đồ nội thất sofa gia đình và văn phòng”, thì lĩnh vực hoạt động của dự án phù hợp với  tính chất ngành nghề KCN Phố Nối A đã được phê duyệt. Khu công nghiệp Phố Nối A do Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A (địa chỉ: Số 34, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Tel: ( 84 4) 39763889; Mobile: 0903.248441, người liên hệ: Ông Trần Kiên Cường, chức danh: Phó Giám đốc) làm chủ đầu tư hạ tầng. Để hoàn thiện các thủ tục đầu tư và trong KCN này, Công ty cần liên hệ thống nhất với Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A để lựa chọn vị trí, thỏa thuận thuê lại đất sử dụng cho phù hợp với nhu cầu dự án. Sau khi thỏa thuận và thống nhất được địa điểm và vị trí đầu tư với Công ty khai thác KCN Phố Nối A, Công ty lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư và nộp về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

 Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác;

- Thoả thuận nguyên tắc về việc thuê lại đất, kèm theo sơ đồ vị trí;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật (đối với dự án có quy mô trên 300 tỷ đồng);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc (đối với trường hợp dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng) hoặc 04 bộ, trong đó 01 bộ gốc (đối với trường hợp dự án có quy mô trên 300 tỷ đồng).