Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN.

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối - Hưng Yên. Chúng tôi nên thành lập Doanh nghiệp mới tại Hưng Yên hay chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay từ Hà Nội về Hưng Yên. Giải pháp nào có lợi hơn cho doanh nghiệp?

Trả lời:

Về nội dung anh Hoàng Hải Việt hỏi, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xin trả lời như sau:

- Việc thành lập Doanh nghiệp mới hoặc di chuyển địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp do nhà đầu tư quyết định và thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty nghiên cứu lại mô hình tổ chức của doanh nghiệp để lựa chọn phương án có lợi nhất, thuận lợi trong quá trình quản lý điều hành và tổ chức triển khai thực hiện dự án tại Hưng Yên.

- Việc di chuyển hoặc thành lập mới Doanh nghiệp không làm thay đổi ưu đãi đầu tư đối với dự án. Theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu đãi đầu tư được áp dụng cho từng dự án tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Công ty dự kiến đăng ký dự án sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối tỉnh Hưng Yên, thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, nên được miễn Thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo (theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ); và được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư (theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).