Về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

Anh Vũ Đình Thế (Địa chỉ: thôn An Lộng, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hỏi: Vợ tôi ký hợp đồng với Công ty TNHH KiDo Hà Nội hợp đồng có thời hạn 12 tháng. Từ lúc ký hợp đồng đến bây giờ chỉ khoảng 10 tháng, nay do không có ai trông con nên vợ tôi không thể tiếp tục làm việc tại KiDo nữa, do vậy vợ tôi đã viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động tại KiDo trước 3 ngày. Tôi thấy theo điểm b, khoản 2, điều 37 của Bộ luật lao động năm 2012 thì vợ tôi viết đơn chấm xin chấm dứt hợp đồng tại KiDo là đúng pháp luật. Vậy mà sao bộ phận nhân sự ở KiDo nói vợ tôi phải viết đơn trước 45 ngày. Xin cho hỏi vợ tôi đúng hay bộ phận nhân sự nói đúng? Nếu vợ tôi đúng xin hỏi tiếp, khi KiDo ký đơn trước 3 ngày của vợ tôi, thì vợ tôi có bị bồi cho KiDo nửa tháng lương không? (Theo tôi thì vợ tôi không phải bồi thường vì vợ tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng pháp luật).

Trả lời: Về nội dung bạn Vũ Đình Thế hỏi, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xin trả lời như sau:

1. Vợ bạn đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với Công ty TNHH Kido Hà Nội, nay phải nghỉ việc để chăm sóc con nên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động và muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 37 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 và điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Bộ Luật Lao động thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn, Vợ bạn phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày. Thời hạn báo trước 03 ngày làm việc là áp dụng cho trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Như vậy, việc Vợ bạn viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động gửi Công ty TNHH Kido Hà Nội trước 3 ngày là trái pháp luật do vi phạm quy định về thời hạn báo trước.

2. Theo quy định tại Điều 43 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước; đồng thời sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có) theo quy định tại Điều 62 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13.