Công văn số 402/BQL-QHXD ngày 27/5/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Thực hiện Văn bản số 1675/BXD-GĐ ngày 22/4/2024 của Bộ Xây dựng và Công văn số 733/SXD-QLCL ngày 17/5/2024 của Sở Xây dựng về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024, Ban Quản lý các KCN đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và các chủ đầu tư dự án thứ cấp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các nhà thầu thi công xây dựng và người lao động trong doanh nghiệp, trong KCN nêu cao ý thức trách nhiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo 04 tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, gồm:(1) Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; (2) Hướng dẫn phân loại nhà an toàn; (3) Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; (4) Quy trình kiểm định các công trình ăng ten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh truyền hình.

2. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN chỉ đạo ngay đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật KCN rà soát, cắt tỉa hệ thống cây xanh, nạo vét bùn, cát và phát quang toàn bộ các tuyến kênh, mương tiêu thoát nước trong KCN; tổ chức nạo vét bùn, cát, rác toàn bộ hố ga, đường cống thoát nước mưa dọc hai bên các trục đường giao thông trong KCN thuộc phạm vi đơn vị quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện trên địa bàn trong việc điều tiết hệ thống tiêu thoát nước khu vực khi mưa, bão.

3. Các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước nội bộ bên trong dự án và hố ga đấu nối thoát nước mưa; cắt tỉa, chằng chống cây xanh trong khuôn viên nhà máy; Rà soát, kiện toàn lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão, ngập úng xảy ra.

4. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN có hạng mục công trình đang thi công xây dựng có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu thi công đang thi công xây dựng trong KCN phải lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, nhất là các công trình xây dựng có sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

5. Đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện, viễn thông kiểm tra, rà soát hệ thống cột điện, đường dây; các vị trí sung yếu phải gia cường, giằng chống; cây xanh sát với đường dây điện cao thế phải được cắt tỉa đảm bảo an toàn; các trường hợp cột điện không đảm bảo chất lượng, nghiêng, ngả phải khắc phục ngay đảm bảo an toàn, vận hành lưới điện trong mùa mưa bão.

Ban Quản lý các KCN đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong các KCN triển khai ngay công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024./.

Chi tiết Công văn số 402/BQL-QHXD ngày 27/5/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên