Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc giữa tỉnh Hưng Yên và KOREA DESK (do Cục Xúc tiến Thương mại và Cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc thành lập) tại tỉnh Hưng Yên ngày 26 và ngày 27/2/2024, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Sở Công thương đưa Đoàn công tác của KOREA DESK đi khảo sát thực tế và làm việc với một số chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Yên Mỹ, Khu công nghiệp Sạch và các Cụm công nghiệp Kim Động, Đặng Lễ và Chính Nghĩa, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi khảo sát, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và KOREA DESK đã tổ chức Hội nghị tập huấn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên cho cán bộ dại diện các cơ quan nhà nước và đại diện các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Tham dự hội nghị có gần 40 đại biểu là cán bộ thực hiện công tác xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh và các Chủ đầu tư Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu khái quát chung về tiềm năng lợi thế, định hướng quy hoạch và thu hút đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Ông Sungwook Cha (Giám đốc KOREA DESK ) và Ông Nguyễn Bá Hải (Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương) đã giới thiệu mô hình hoạt động của KOREA DESK và các kỹ năng cơ bản trong hoạt động xúc tiến đầu tư từ các nhà đầu tư Hàn Quốc, từ khâu thu thập thông tin, xây dựng tài liệu, lên kế hoạch xúc tiến đầu tư, tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, những vấn đề nhà đầu tư Hàn Quốc cần quan tâm trong quá trình tìm hiểu đầu tư. Tại hội nghị, đại biểu các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp cùng đại diện KOREA DESK đã tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ yêu cầu cơ bản trong hoạt động xúc tiến đầu tư, những thông tin nhà đầu tư Hàn Quốc cần quan tâm khi tìm hiểu đầu tư, để thực hiện có hiệu quả.

Thông qua Hội nghị, đại diện KOREA DESK cam kết sẽ duy trì thiết lập kênh kết nối, để hỗ trợ các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong quá trình thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhất là việc xây dựng tài liệu, lên kế hoạch xúc tiến đầu tư, tổ chức các sự kiện, hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài./.